HISTORIE - fragmenta

Fragmenta musicae caelestis
Přejít na obsah
Pět P
Byl to můj nápad založit v Třebíči folkovou skupinu, jejímž smyslem bylo obohacovat bohoslužby folkovými písněmi.
Do nich jsem chtěl vložit nejen oslavu Boha, ale i pozemský život jako Boží dílo. Neměly být a nejsou náhradou Bible, ale drobnou pomůckou pro jiný úhel pohledu na náš i nebeský svět.
K tomuto účelu jsem oslovil Věru Vidlákovou, Annu Tomáškovou, Ivetu Brabcovou a Karla Vrbu. Později k nám přišli ještě Vilém Vrzák a Lada Doláková. Takže vokály v doprovodu 12strunné kytary. Jen název skupiny ještě chyběl. Na tom pracoval jen vedoucí skupiny (já), ostatní se v tomto směru neangažovali. Takže zvítězila zkratka, jinak řečeno "Písně psané Petrem podle Písma".
Kde jsem zpívali? Na skautské mši v Třebíči na Jejkově (20.4.2008), v Babicích (u Lesonic - 1.6.), ve Vladislavi, Lipníku, Střížově u Vladislavi (8.6.), v hradní kapli na Bítově (29.7.), v Třebíči Jejkov (31.8.), v třebíčské bazilice při skautské mši (12.10.), v Budišově (16.11.) a v Dolních Vilémovicích společně se sborem Chorus Trebicensis (21.12.). Vše bylo v roce 2008.
(Na fotce je uprostřed Marie Veselá ml., která s námi nezpívá, ale jsme rádi, že se s námi vyfotila.)

Útržky nebeských not
V roce 2009 jsme název "Pět P" pohřbili a přejmenovali jsme se na Útržky nebeských not a tento název vydržel až do jejího zániku. Měnilo se i personální obsazení. Přivítali jsme Boženu Heimlichovou, která nás doprovázela na basovou kytaru, a rozloučili jsme se s Karlem Vrbou a Annou Tomáškovou. Vzali jsme mezi sebe Moniku Provazníkovou (zobcová flétna). Její máma Iva nám pomáhala s každým naším vystoupením. Rok předtím jsme se o prázdninách podívali k Vranovské přehradě (Bítov) a v letních výletech jsme pokračovali i v následujících letech. Navázali jsme kontakt mimo jiné také s Ústavem sociální péče v Křižanově, kam jsme jezdili a zazpívali si společně s mentálně postiženými osobami a s hudební skupinou Šafářanka. Tento ústav se později přejmenoval na Domov Kamélie.
Kromě mší jsme se účastnili také některých festivalů (prvního rořníku Naměšťfestu) a také koncertů. Mezi místa, kde jsme zpívali při bohoslužbách, patří také například Moravský Krumlov, Trnava (u Třebíče), Benetice, Panská Lhota, Jaroměřice nad Rokytnou, Malý Beranov, Třebíč (kostel sv. Martina) a další. Koncertovali jsme třeba v Jaroměřicích nad Rokytnou, v Želetavě, Rokytnici nad Rokytnou.
Velkou ztrátu jsme pocítili, když nás opustily Věra s Ivetou. Dva pěkné ženské hlasy, dost výrazný zásah do skupiny. Z důvodu studia se s námi rozloučila i Monika. Po nějaké době jsem oslovil Martinu Černou, zda by její dcera Kateřina s námi mohla zpívat. Mohla. A Martina se koneckonců přidala taky. Přidala se k nám i Laďka Ondráková, na chvilku se vrátila i Věra Vidláková. Účastnili jsme se i festivalu Fatymské kulturní léto. Mě to těšilo, protože pokračujeme dál účastí na festivalu i za hranicemi našeho okresu. Ale tato radost netrvala dlouho a Věrka odchází, odchází i Vilém Vrzák a nakonec i Laďka. Snad se na odchodech částečně podepsalo i období s covidem.
A to už se blížilo výročí 15 let od našeho založení. Vzhledem k tomu, že ze zakladatelů skupiny Útržky nebeských not jsem zbyl pouze já, rozhodl jsem se činnost skupiny ukončit právě k tomuto výročí. Ale aby naše písničky neskončily v koši, rozhodl jsem se založit novou skupinu, která je převzala. Společným koncertem na začátku září roku 2022 skončily Útržky nebeských not.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na činnosti skupiny nejen zpěvem, ale i dopravou, nahrávkami nebo ozvučením. Nechci vynechat ani práci, která vidět není. Mám na mysli domluvu koncertů. Poděkování patří i děkanovi Jiřímu Dobešovi za poskytování prostoru kostela sv. Martina. Ovšem bez Boží pomoci by nebylo nic.
(Ať nahrávky písní s hvězdičkou - v sekci písně - jsou památkou na tuto skupinu.)

Petr Žamberský

Návrat na obsah